Afgelopen week zijn er vanuit de overheid nieuwe maatregelen getroffen tegen COVID-19. Hoewel de overheid de kerken niet kan dwingen, worden dringende adviezen gedaan, die de kerkenraad wil opvolgen. Het moderamen van de kerkenraad stelde een nieuwe gang van zaken vast voor de komende weken. Tot nader orde geldt het volgende protocol.

 

  • In de kerk is het maximum aantal bezoekers 30 personen. In de Bron is het maximum aantal bezoekers eveneens 30 personen. Het reserveren van plekken gaat via de website zoals in de afgelopen maanden ook gebeurde. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal personen;
  • Wij vragen u bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Wanneer u op uw plek zit, mag u deze weer afdoen. Bij het verlaten van uw zitplaats wordt u geacht opnieuw uw mondkapje te dragen;
  • Andere regels blijven gelden. U wordt gevraagd uw handen te ontsmetten bij binnenkomst en thuis te blijven bij (milde) verkoudheidsklachten;
  • Alleen de bezoekers voorin de kerk mogen zingen. Anders dan veel mediaberichten suggereren, is voorzang wel toegestaan en ook volgens het advies van de Protestantse Kerk. Wat wel dringend wordt afgeraden is gemeentezang, dat houdt in dat heel de gemeente zingt. Dit advies volgen wij uiteraard op. Wij vragen u dan ook niet mee te zingen als u niet op de voorste rij plaats heeft genomen;
  • Afgelopen zondagen merkten we dat gemeenteleden buiten na afloop van de dienst te dicht op elkaar staan. Wij vragen u dringend anderhalve meter te bewaren, ook na afloop van de vieringen en niet in een grote groep bij elkaar te blijven staan. Als u elkaar even wilt spreken, verspreid u zich over het kerkplein;
  • Er is een crèche op zondagmorgen. Zondagschool gaat voorlopig niet door;
  • Bijeenkomsten van de JV zijn op verzoek van de leiding voorlopig stilgelegd;
  • Clubs, catechisatie en kringwerk kunnen doorgaan. De kerkenraad vraagt de leiding van de clubs en het kringwerk om de richtlijnen vanuit de overheid na te leven.

 

Ook de komende periode blijft kerk-zijn voor ons allemaal een uitdaging. We vertrouwen erop dat u zich ook in deze tijd geroepen voelt om verbonden te blijven met de gemeente. Als wij iets voor u kunnen betekenen, of als u vragen of suggesties heeft, zoekt u vooral contact met uw wijkouderling of met de predikant. We bidden dat Christus Zijn kerk bewaart.

 

In Hem verbonden,

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Willige Langerak