Op woensdag  6 maart is, onder grote belangstelling van gemeenteleden, met het slaan van de eerste paal het startsein gegeven voor verbouwing van gebouw ‘De Bron’. Na een korte toespraak van Jan Noorlandt, had ons gemeentelid de heer B. Verveer de eer om de eerste paal in de grond te slaan. Net als hij dat 28 jaar geleden ook gedaan heeft voor de bouw van het huidige gebouw. Met deze actie is de verbouwing van start gegaan en hopen wij dat de uitbreiding eind september 2019 gerealiseerd is.

Wilt u meehelpen met een financiële bijdrage dan kunt uw een gift overmaken op rekeningnummer: NL94 RABO 0334 2611 39 t.n.v. Hervormde Gemeente Willige Langerak inzake verbouwing De Bron. Alvast uw hartelijke dank.