Zoals in de vorige Kerkklanken al was aangegeven, staat er voor dinsdag 28 mei a.s. een gemeenteavond gepland.

Die avond willen we de nieuwe (concept) beleidsvoornemens die in het beleidsplan worden opgenomen met u en jou delen en bespreken. U kunt deze beleidsvoornemens hier op de website vinden. Ook kunt u deze zo nodig opvragen bij de scriba (scriba@hgwl.nl).

Vanuit het CvK zal ook een korte update gegeven worden over de stand van zaken m.b.t. verbouwing van De Bron.

Voor deze gemeenteavond wijken we dit keer uit naar het buurthuis van Willige Langerak, Graaf Floris-IV weg 2. De avond begint om 20.00 uur. Koffie en thee staan vanaf +/- 19.30 uur klaar. Na afloop is er nog gelegenheid, onder het genot van een drankje, voor verdere  ontmoeting. We hopen dat u en jij de 28e aanwezig kunnen zijn!

Directe link naar de beveiligde omgeving van HGWL om de beleidsvoornemens te lezen.