Het concept beleidsplan 2019-2023 is bijna klaar. Als kerkenraad willen we deze graag met u en jou bespreken. Dit willen we doen op dinsdagavond 28 mei a.s..

Noteer deze avond alvast in uw agenda. Een week voorafgaand aan de gemeenteavond zal de conceptversie van de nieuwe beleidsvoornemens gepubliceerd worden op de website.

Eventueel kunt u deze ook opvragen bij de scriba via scriba@hgwl.nl.