Zondag 8 juli 2018 was voor onze gemeente een bijzondere, vreugdevolle en feestelijke dag. Na een vacaturetijd van twee jaar – door het vertrek van ds. Hendrik Mosterd naar de PG Adventkerk in Amersfoort – werd proponent Jeroen Hagendijk uit Rotterdam die morgen bevestigd in het ‘Witte Kerkje’ in het ambt van predikant. De dienst werd geleid door ds. D.M. van de Linde uit Rotterdam. Hij preekte over 1 Thessalonicenzen 1.

Aan de handoplegging namen deel naast de bevestiger ds. (Dirk) van de Linde, ds. F. (Frans) Hoek uit Schoonhoven; ds. C.A. (André) van der Graaf uit Heerde; ds. L.H. (Bert) Voschezang uit Bergambacht en ouderling G.H.I.J. (Hans) Hage.

‘s Middags deed onze nieuwe predikant Jeroen Hagendijk zijn intrede in onze gemeente. In deze dienst preekte bij over Thessalonicenzen 2 vers 1: ‘Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat die niet tevergeefs is geweest.’. Het thema was: ‘Niet tevergeefs…’.

Hierna werden Jeroen en Christely toegesproken door dr. Laurens van de Graaf, burgemeester van Lopik; door ds. Bas Bakelaar, predikant van de Hervormde Gemeente in Krimpen a/d Lek als consulent en namens de werkgemeenschap Krimpenerwaard-Zuid. Door de heer Vermeulen namens de Classis Zuid-Holland/Noord en door onze scriba Jack van Oostrom namens de beroepingscommissie en kerkenraad. Als gemeente zien we terug op deze mooie diensten.

Jantine van der Perk maakte deze mooie foto van de bevestigingsdienst.