In de vacature voor ouderling-kerkrentmeester heeft de kerkenraad in haar vergadering van 27 november jl. het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld:

de heer Pieter Kooiman
de heer Erik-Jan Lekkerkerker

Op dinsdag 4 december a.s. zal om 19.30 uur de stemmingsvergadering plaatsvinden in De Bron.
U kunt ook stemmen met een volmacht.
Deze liggen achter in de kerk, u kunt deze ook opvragen bij de scriba of u kunt deze hier downloaden.
Er mogen maximaal 2 volmachten per belijdend gemeentelid worden meegenomen.

We vragen u ook om de beide broeders in uw voorbede mee te nemen.

Uw/jouw kerkenraad