Verruiming kerkdiensten

Gezien alle coronamaatregelen vonden we het de afgelopen periode noodzakelijk om de diensten alleen digitaal te laten bijwonen. Een beslissing welke we niet makkelijk hebben genomen, gezien het belang om elkaar als gemeenteleden ook daadwerkelijk tijdens de diensten te kunnen ontmoeten. Afgelopen periode hebben er lichte versoepelingen plaats gevonden. Daarbij heeft ook de PKN haar advies aangepast. De PKN geeft aan dat het samenkomen met 30 gemeenteleden weer tot de mogelijkheden behoort.
Als kerkenraad hebben we hier over vergaderd en ons afgevraagd wat in deze onzekere coronaperiode nu een juiste beslissing is. Gezien de lichte versoepelingen, de overtuiging dat we met 30 gemeenteleden veilig in de kerk kunnen samenkomen en daarbij ook het besef dat deze samenkomsten van wezenlijk belang zijn, heeft de kerkenraad besloten weer met een verruiming van de kerkdiensten te gaan starten. We kunnen uiteraard niet garanderen dat er geen besmettingen kunnen ontstaan, maar we rekenen in deze ook op uw eigen verantwoordelijkheid en dat u bij de geringste klachten thuis blijft. De diensten blijven online te volgen.

Op Palmzondag zal de eerste mogelijkheid zijn om de diensten in de kerk bij te wonen. De ochtenddienst zal dan een doopdienst zijn. De familieleden van de doopouders zijn als eerste welkom in deze dienst. Voor de daarop volgende diensten kunt u zich dan weer op de reeds bekende manier intekenen via de site. Mochten er landelijk meer versoepelingen gaan plaatsvinden, dan wordt overwogen om ook De Bron te openen, zodat we ook daar met 30 gemeenteleden samen kunnen komen. We vragen ook in deze beslissingen om uw en jouw gebed.

(bericht uit kerkklanken nr. 6 • 19 maart 2021 • jaargang 76)

Op deze pagina kunt u reserveren:  https://hgwl.nl/kerkdienst-bijwonen/