23 april j.l. werd de garage van de pastorie gesloopt, mede door hulp van gemeenteleden.

Zo ontstaat steeds meer ruimte voor de Bron!