De kerkenraad heeft deze week besloten om van dertig kerkbezoekers terug te gaan naar volledig online vieringen. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is de diensten fysiek bij te wonen. Twee gemeenteleden zullen namens ons allen op veilige afstand van andere aanwezigen de liederen en psalmen zingen. Thuis kunt u natuurlijk wel meezingen.

Komende zondag stond eigenlijk de doop van Levi Schep gepland. Nu er geen gasten en gemeenteleden fysiek aanwezig kunnen zijn, is er in overleg met ouders Wim en Annemiek besloten om de doop van Levi uit te stellen. In de verkondiging zal iets van de doop thematisch nog wel te horen zijn.

Volgende week hoop ik voor te gaan in de avonddienst en zal het in de preek gaan over de genezing van de bezetene. Avonddiensten blijven doorgaan, mits de avondklok dit toelaat. Mogelijk worden avonddiensten vervroegd als dit door een avondklok noodzakelijk is. U vindt actuele informatie hierover op de website.

De maatregelen die we genomen hebben, blijven in ieder geval gedurende deze lockdown-periode gelden. Laten we de moed erin houden en ons best doen om thuis met discipline en vreugde de geloofsgewoontes gaande te houden. In de kerkdiensten lees ik geregeld deze woorden van Paulus uit Filippenzen 4:

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Als u iets nodig heeft: ontmoeting, gesprek op afstand, of wat dan ook, laat het ons weten.

In Christus verbonden,

 

namens de kerkenraad

Jeroen Hagendijk

19 januari 2021