– Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft –

Op maandagavond 16 maart zijn de volgende maatregelen getroffen voor onze kerkelijke gemeente.

 

Open kerk

Doordeweeks overdag zal de kerk voorlopig van 11.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 uur geopend zijn voor mensen die behoefte hebben aan verstilling of gebed. Daarbij zullen bezoekers worden gevraagd gepaste afstand tot elkaar te bewaren. De predikant is zoveel als mogelijk aanwezig voor een persoonlijk gesprek of gebed.

 

Bij de ingang staat een doos voor de voedselbank. De voedselbank kampt vanwege de gevolgen van het virus met tekorten. Aan u het dringende verzoek houdbare producten in te leveren. Onze diaconie zorgt ervoor dat de aangeleverde producten bij Voedselbank IJssel en Lek worden afgeleverd, zij hebben op vrijdagen een uitgiftemoment. Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Diaconale werkgroep

Heeft u hulp nodig omdat u op uw werk onmisbaar bent? Of bent u oud en durft u er niet op uit te gaan om uw boodschappen te doen? De diaconale werkgroep van onze kerk helpt u graag waar dat mogelijk is. Neem vooral contact op de predikant Jeroen Hagendijk, 0182 75 16 66 of via dominee@hgwl.nl.

Heeft u juist tijd over vanwege de landelijke maatregelen en zou u graag iets voor een ander willen betekenen? Meld u zich dan aan bij de predikant. Zo proberen we vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

 

Kerkdiensten

Tot en met zondag 5 april zullen alleen de morgendiensten in aangepaste vorm plaatsvinden. Het is niet mogelijk deze kerkdiensten te bezoeken, maar u wordt gevraagd om op afstand de dienst te beluisteren, zodat we ons toch met elkaar verbonden weten. Informatie over de invulling van de diensten volgt nog.

 

Doopdienst afgelast

Het moderamen heeft de doopdienst van komende zondag afgelast.

 

Kerkactiviteiten

De clubs, catechese, belijdeniscatechese, en alle Bijbelkringen zijn tot en met 6 april afgelast. Ook de Voorjaarsbeurs van 3 april is afgelast. Het HGJB-project wordt verschoven naar later datum.

 

Pastoraat

Pastoraal contact wordt zoveel mogelijk per telefoon gelegd. Zo nodig en zo mogelijk wordt bij uitzondering een bezoek afgesproken. Dit bezoek zal dan volgens actuele richtlijnen van de overheid plaatsvinden. Bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen is in principe uitgesloten wegens gezondheidsrisico’s. Ook vragen wij u als gemeente onderling naar elkaar om te zien. Wij rekenen op uw begrip.

 

Namens het moderamen van de kerkenraad,

 

Jack van Oostrom, scriba