Namens de kerkenraad een mededeling over de liturgie briefjes:

Het is ondertussen duidelijk dat we ook de komende periode onze diensten online zullen moeten vieren. Wekelijks denken we na over hoe we deze nieuwe manier van kerkdiensten kunnen verbeteren, waarbij we iedereen zoveel mogelijk betrokken willen laten voelen met deze viering. Dat betekent dat we ook oog moeten houden op mensen die niet zo digitaal vaardig zijn of die niet de beschikking hebben over een computer. Voor deze doelgroep willen we de liederenblaadjes, zoals die voorheen aan de kerktelefoonluisteraars verspreid werden, weer gaan verspreiden.

Vanaf heden zullen de liederenblaadjes weer beschikbaar komen. Het verspreiden zal echter op een andere manier ingevuld worden. De blaadjes zullen niet meer centraal uitgeprint en worden rond gebracht. We willen aan u als gemeenteleden vragen of u wilt kijken wie in uw buurt behoefte heeft aan een liederenblad en deze persoon niet de mogelijkheid heeft om het liederenblad zelf uit te printen, u deze dan bij u thuis uitprint (zal gaan om 1, hooguit 2 blaadjes per week) en bij hen door de bus doet. Het PDF bestand zal vanaf elke vrijdag op de liturgie pagina van de betreffende zondag te vinden zijn.

Wilt u doorgeven aan Ernst de Weger (edweger@gmail.com) bij wie u het blaadje door de bus doet? Zodat er niet op een adres meerdere exemplaren binnenkomen.

Wij danken u voor u betrokkenheid en mocht u suggesties of verbeteringen hebben, kunt u deze ook doorgeven via het contact formulier of rechtstreeks aan de kerkenraad.