‘Een goed verhaal’ is het thema van de WCA. Hierover gaan we in gesprek tijdens de ontmoetingsavonden die in de wijk worden georganiseerd. Met als doel de betrokkenheid als gemeente in de eigen buurt te vergroten door elkaar beter te leren kennen en te ontmoeten rond de Bijbel.

De komende twee weken zijn dit de data en locaties van de WCA:

Wijk Lekdijk: 10 februari 2020, contactpersoon: Anne van der Vlist, locatie: Cor en Nellie
Potuijt, Lekdijk West 69 te Lopik

Wijk Oost: 12 februari 2020, contactpersoon: Grietje Zwijnenburg, locatie: De Bron, De
Montignylaan 18 te Schoonhoven

Wijk Thiendenland: 12 februari 2020, contactpersoon: Janneke Verhoeff, locatie: Jeroen
en Jacomien, Parelhoenhof 6 te Schoonhoven

Wijk Noord: 13 februari 2020, contactpersonen: Hans en Riet Hage, locatie: Marinus en
Annie Rooken, Bovenberg 130 te Bergambacht

Wijk Tiendweg: 17 februari 2020, contactpersoon: Ingrid Pijnenborg, locatie: Henk en
Erika den Boer, Tiendweg 15a te Lopik

We hopen u/jou te zien tijdens de WCA bij u/jou in de wijk en wensen iedereen alvast
een goede avond met elkaar!