Dit jaar zal er wegens de coronamaatregelen geen samenzang of kerstkoor zijn in de kerk op kerstavond. De kerstavondcommissie is druk bezig met het samenstellen van een digitale uitzending die op 24 december online zal gaan. En u kunt vanuit huis meezingen!

In navolging op diverse andere kerken (bijvoorbeeld zoals de PKN Barneveld, zie: https://www.youtube.com/watch?v=1wzQ0bZ547U) willen we gezamenlijk een kerstlied vanuit huis opnemen. Het lied ‘Licht in de nacht’ (‘O Holy Night’) is hiervoor uitgekozen. Een aantal muzikanten en zangeressen hebben het lied alvast opgenomen. De bedoeling is dat u hiermee meezingt, dit opneemt en naar de commissie opstuurt. Alle inzendingen worden samengevoegd en in de uitzending van Kerstavond getoond. Schroom niet als u niet over een gouden keel beschikt, met zijn allen kunnen we er een mooi geheel van maken.

NB: Is het refrein te hoog voor u om mee te zingen? Probeer deze dan een octaaf lager te zingen of zing alleen mee met de verzen, dat is geen probleem!

Hoe doet u mee?

Vooraf:

  1. Download het geluidsbestand;
  2. Download de tekst en/of bladmuziek;
  3. Oefen eerst een keer met het geluidsbestand om de melodie, het tempo en de rusten bij het opnemen alvast een keer gehoord te hebben;
  4. Voor het samenvoegen van alle inzendingen is het wenselijk dat de muziek van het al opgenomen geluidsbestand niet te horen is. Dit kunt u ondervangen door met een oortje met microfoon te zingen. Deze krijgt u vaak standaard bij een nieuwe smartphone. Hierdoor hoort u wel de muziek en wordt alleen uw zang opgenomen.

Neem uw eigen beeld- en geluidsbestand dan op, dit kan bijvoorbeeld via de website https://webcamera.io/

Let op! U kunt alleen opnemen als u over een webcam beschikt. Bij laptops en tablets zit een webcam er vaak standaard op, maar bij vaste computers moet u een losse webcam hebben.

  1. Start het geluidsbestand;
  2. Start de opname via de rode knop in het beeld (van de website https://webcamera.io/). Het geluidsbestand en de opname hoeven niet gelijk in te starten, maar probeer dit wel zo snel als mogelijk na elkaar in te starten;
  3. Neem uw eigen beeld- en geluidsbestand op: zing mee met de muziek;
  4. Stop de opname door opnieuw op de rode knop te drukken;
  5. U kunt uw opname nu terugluisteren en opslaan door op de ‘Save’-knop te drukken;
  6. Uw eigen beeld- en geluidsbestand wordt nu op uw computer gedownload, stuur dit bestand op naar irmabultman@hotmail.com en doe dit voor 21 december!

Technische problemen of vragen? Neem dan contact op via irmabultman@hotmail.com