Het moderamen van de kerkenraad is vrijdagavond 13 maart nogmaals bijeengekomen en heeft bij nader inzien de kerkdiensten van 15 maart afgelast. De verandering van ons voorlopige besluit van gisterenavond is gemaakt op grond van de volgende overwegingen.

 

  • Het aantal besmettingen is ook vandaag in onze regio toegenomen. Zondag duurt nog twee dagen en het beeld is dat de situatie tegen die tijd niet zal verbeteren. In ziekenhuizen worden dagelijks strengere maatregelen getroffen, zo is het nieuwe beleid van vandaag in het Groene Hart Ziekenhuis om niet meer samen te komen in groepen groter dan twintig personen;
  • Ons besluit van gisterenavond is vandaag binnen de gemeente met begrip, maar ook veel met verbazing en onbegrip ontvangen. Dit nemen we graag serieus.

 

Komende zondagen

Maandagavond gaat het moderamen in beraad voor het beleid voor de hierop volgende zondagen. Wij vragen om de website (www.hgwl.nl) van de kerk in de gaten te houden. Catechisatie en clubs gaan gewoon door tenzij de leiding zelf anders besluit en deelnemers daarover informeert via de gebruikelijke kanalen. Bijbelkringen kunnen ieder hun eigen afweging maken.

 

Zorg voor elkaar

Het is een bijzondere tijd. Tegelijk vallen in veel agenda’s gaten door alle afzeggingen. Dat biedt ook een goede kans om naar elkaar om te zien. Als gemeenteleden onder elkaar, maar ook in uw eigen buurt of wijk. Kijk of u een naaste kunt helpen met aandacht, het doen van een boodschap of anderszins.

 

Heeft u vragen over de maatregelen of wilt u erover doorpraten? Neem gerust contact op met de predikant:

 

Jeroen Hagendijk, tel. 0182 75 16 66 of dominee@hgwl.nl

 

Namens het moderamen van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Willige Langerak,

 

 

Jack van Oostrom, scriba