Belijdeniscatechisatie

De meeste leden van onze kerk zijn als kind gedoopt. Bij de doop heeft de Heere God in het openbaar laten weten dat hij onze God wil zijn. Bij het doen van  belijdenis laten we in het openbaar weten dat wij bij deze God en zijn gemeente willen horen.

Tijdens de belijdeniscatechese bereiden we ons voor op dit moment. Ook als je nog niet gedoopt bent ben je welkom om mee te doen want dan is de belijdeniscatechisatie een voorbereiding op het gedoopt worden. Net als in de vroege kerk staan we stil bij de apostolische geloofsbelijdenis. Dat zijn twaalf geloofsartikelen die lang geleden door de kerk zijn opgesteld. Ze vormen de kern van ons geloof, maar wat betekenen ze voor ons persoonlijk?

Meedoen betekent niet automatisch dat je aan het einde van het seizoen ook belijdenis doet of gedoopt wordt. Er is alle ruimte om toe te groeien naar een weloverwogen keuze. Als je behoefte hebt aan verdere informatie neem dan
contact op met onze predikant Jeroen Hagendijk (dominee@hgwl.nl).