Algemene informatie over de kerkdiensten

Het hart van ons gemeenteleven klopt in de kerkdiensten. Iedere zondag worden er ‘s morgens om 10.00 uur en ‘s avonds om 18.30 uur diensten gehouden.

Uiteraard staan ook op kerkelijke feestdagen als Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren de kerkdeuren voor u open.

In onze kerkdiensten lezen we uit de Herziene Statenvertaling. We zingen psalmen uit de oude en de nieuwe berijming en maken gebruik van het ‘Nieuwe Liedboek’ (NLB). Daarnaast wordt de dienst soms ingevuld met liederen uit ‘Op Toonhoogte’ en ‘Weerklank’.

In bijzondere diensten maken we gebruik van nieuwe formulieren.

Orde van dienst

U kunt bij ons de volgende order van dienst verwachten:

 • Afkondingen
 • Aanvangslied
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied
 • Gebod / geloofsbelijdenis
 • Lied
 • Gebed
 • Schriftlezing
 • Kindermoment
 • Lied
 • Preek
 • Lied
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Lied
 • Zegen

 

Speciale diensten”

Doop

Door middel van de doop worden kinderen en volwassenen lid van de gemeente van Christus. De doop vindt plaats in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

God laat als Vader ons weten dat hij voor ons wil zorgen, als Zoon dat hij voor onze zonden aan het kruis heeft geleden, en als Geest dat hij in ons wil wonen en bij ons wil zijn.

Er wordt zes keer per jaar gelegenheid geboden de Heilige Doop te laten bedienen. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht contact op te nemen met de ouderling. De bediening van de Doop wordt voorbereid in een te houden doopgesprek.

Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. De zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal vindt in de morgendienst voorbereiding op de viering plaats. De dankzegging op de viering vindt plaats in de avonddienst. In deze week is er gelegenheid tot censura morum.

Mocht het zo zijn dat we bij onszelf of bij elkaar een manier van leven zien die niet overeenkomt met de belijdenis die wij afleggen door aan het avondmaal te gaan, dan is het onze roeping dat met elkaar te bespreken. Mocht u als gemeenteleden daar onderling niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid contact op te nemen met uw sectieouderling.

Themadiensten

Een aantal keren per jaar wordt er ’s avonds een themadienst georganiseerd. Het thema en de liederen zoeken aansluiting bij de leefwereld van jeugd en jongeren. Ook worden jongeren op diverse manieren betrokken bij de invulling van de dienst.

De data van de themadiensten worden vermeld in Kerkklanken.

Kinderoppas

Voor de jongste kinderen van 0 tot en met 4 is er tijdens iedere morgendienst oppas geregeld in de Bron. De Bron is het gebouw dat u aan de overkant van de kerk kunt vinden.

Zondagsschool

Om de andere zondag is er tijdens de morgendienst zondagsschool voor kinderen uit groep 1 t/m 4. De kinderen zingen, luisteren naar een bijbelverhaal en knutselen met elkaar.

Ze beginnen de dienst in de Bron maar komen samen met de leiding voor het laatste lied de kerkdienst binnen om samen met de volwassenen af te sluiten.