De Hervormde Gemeente Willige Langerak is een actieve christelijke gemeenschap en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen deze kerk weten we ons in het bijzonder verbonden met de Gereformeerde traditie omdat die bepalend is geweest voor de manier waarop wij gemeente zijn. Met deze traditie willen we ook als hedendaagse gelovigen in gesprek zijn en blijven. Door onze verbondenheid met de gereformeerde traditie uit te spreken willen we aangeven dat we dankbaar zijn voor dat wat God ons door de generaties heen heeft gegeven. We komen op zondag samen in een monumentaal wit kerkje. Al eeuwen lang wordt daar gebeden, gezongen en uit de Bijbel gelezen. We zijn ons ervan bewust dat we niet de eersten zijn die geloven en weten ons verbonden met de traditie. Tegelijkertijd staan we met ons geloof in het heden. We geloven dat het evangelie van Jezus Christus zo actueel is als het maar zijn kan. Je bent van harte uitgenodigd je met ons aan te laten spreken door de goede boodschap. Surf, lees, reageer of bezoek één van de vele activiteiten!