Huisbijbelkring

De huisbijbelkringen zijn voor iedereen en voor alle leeftijden. De kring bestaat uit een vaste groep van zes tot acht personen. De kringleden bepalen met elkaar welk Bijbelboek er wordt besproken en wie op welke avond de Bijbelstudie inleidt.

De kringen vinden in principe gedurende het winterseizoen elke twee tot vier weken plaats bij één van de kringleden thuis (in toerbeurt). Van de kringleden wordt in principe verwacht dat zij elke avond aanwezig zijn. De kringavond start zo mogelijk met een maaltijd en wordt vervolgd met het bespreken van een Bijbelgedeelte, eventueel aan de hand van zelfgekozen Bijbelstudiemateriaal.

Tijdens de avond is er ook ruimte voor gebed en zingen. Je kunt je voor het nieuwe seizoen aanmelden en u bij één van de kringen laten indelen. Geef je op bij de coördinator van de huisbijbelkringen: Annemarie van Gils (huisbijbelkring@hgwl.nl).

Laatste update: September 2021