Kerkenraad Hervormde Gemeente Willige Langerak

PREDIKANT

Ds. F.C. (Rens) de Ronde

OUDERLINGEN

Corien van Santen | Wijk 1 (cf.vansanten@hgwl.nl)

Dick den Besten | Wijk 5 (d.denbesten@hgwl.nl)

Renate Lankhorst | Wijk 4 (ak.lankhorst@hgwl.nl)

Cornel Jansen | Wijk 3 (ac.jansen@hgwl.nl)

Jan Meijers | Jeugdouderling (j.meijers@hgwl.nl)

Jack van Oostrom | Scriba | scriba@hgwl.nl

Jesse Wilzing | Wijk 2 (j.wilzing@hgwl.nl)

Hier vindt u een overzicht van de wijkindeling


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Gerco Hennink | Voorzitter CvK / Voorzitter kerkenraad (gc.hennink@hgwl.nl)

Wim Schep | lid (w.schep@hgwl.nl)

Wilfred Dekker | lid (w.dekker@hgwl.nl)

DIACONIE

Huibert van der Vlist | Secretaris (ha.vandervlist@hgwl.nl)

Ruben Verweij | Penningmeester (r.verweij@hgwl.nl)

Peter de Pater | Voorzitter (pd.depater@hgwl.nl)