Wijk Contact Avonden

Als christenen leven wij te midden van mensen die niet of niet meer geloven. Wel hebben wij de opdracht om te laten zien wat het Christelijk geloof voor ons betekent.

Als gemeenteleden van Willige Langerak is het goed om de onderlinge band te versterken en zo mogelijk nieuwe contacten te leggen. Met dat doel worden de Wijk Contact Avonden gehouden. De gemeente is daarvoor in 9 wijken verdeeld. In elk van deze wijken wordt om de twee jaar een Wijk Contact Avond (WCA) georganiseerd. Op deze avonden wordt ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Wij leren elkaar daar beter kennen. Wij denken op die avond na over de betekenis van het gemeentezijn voor elkaar, maar ook voor andere niet gelovige mensen in de wijk. U wordt persoonlijk uitgenodigd. Ook via Kerkklanken wordt u gei╠łnformeerd.