Bijbelthemakring

Vorig jaar is de Bijbelthemakring door COVID-19 nauwelijks doorgegaan. Dat heeft mij wat ruimte gegeven om te bezinnen over de opzet van deze kring. Graag zou ik dit seizoen wat meer ‘maatwerk’ willen leveren. Ik zou de groep graag in tweeën opsplitsen zodat we plenair met elkaar in gesprek kunnen en in een vast groepsverband draaien. Groep A op maandagen en groep B op dinsdagen.

Eén keer in de anderhalve maand iser dan voor u een BTK. Ook zou ik graag een nieuw boekje willen introduceren, om zo weer met frisse zin van start te gaan. In april van dit jaar verscheen het boekje ‘Onderzoek alle dingen’ van Gijsbert van den Brink. Van den Brink is professor aan de Vrije Universiteit en denkt veel na over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ook is hij vertrouwd met onze kerkelijke traditie, maar tegelijk neemt hij wetenschappelijk onderzoek naar
het ontstaan van de wereld volop serieus. In het boekje biedt hij Bijbelstudies aan die raken aan deze thematiek. Ik heb de eerste paar hoofdstukken al doorgenomen en ben enthousiast.

Je bent van harte uitgenodigd om dit kringseizoen mee te draaien. Ik hoop u te ontmoeten, van harte welkom!

Jeroen Hagendijk

Laatste update: September 2021