Missionaire werkgroep

In Mattheus 5 vers 14 staat: “U bent het zout van de aarde, u bent het licht van de wereld.”

Missionair zijn we als we door Jezus Christus in beweging worden gebracht om liefdevol betrokken te zijn op andere mensen en situaties in hun omgeving. Het is een liefdevolle betrokkenheid die zichtbaar wordt in hoe we omgaan met mensen, wat we doen en wat we zeggen.
Als missionaire werkgroep willen we toerusting en ontmoeting faciliteren.
We vinden het belangrijk dat we als gemeente zichtbaar zijn in onze omgeving, we willen betrokken zijn en het gesprek aangaan.

Heb je vragen, tips of ideeën? We horen ze graag van je!
Contactpersoon: Marco van Duuren
T: 06-51966678

Laatste update: Juni 2024