Welkom

De Hervormde Gemeente Willige Langerak is een gemeenschap van mensen die zich aangesproken weten door Jezus Christus. Je bent van harte uitgenodigd samen met ons te luisteren naar zijn stem. Surf, lees, reageer of bezoek een van de vele activiteiten!

Nieuwsberichten
22 januari 2024Algemeen / NieuwsActie Kerkbalans 2024   De Kerk is er voor u, jou en staat met de deuren wagenwijd open. Voor een luisterend oor en stilte om te bezinnen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. “Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het motto van de actie Kerkbalans 2024, die plaatsvindt van 13 januari tot 27 januari 2024. De actie Kerkbalans, uw/jouw vrijwillige bijdrage, vormt naast de wekelijkse collecte de belangrijkste bron van inkomsten van onze kerkelijke gemeente . In 2022 ontving onze kerk € 96.780,00, in 2023 € 90.815,00 en voor 2024 hebben wij € 92.500,00 begroot voor de actie Kerkbalans. Zie ook kerkklanken van vrijdag 12 januari j.l.. In de week van 14 januari worden de enveloppen bij u / jullie afgegeven en in de week van 21 januari weer opgehaald. De betaling kan dit jaar weer plaatsvinden via accept­gi­ro of via internetbankieren. Voor gasten, nieuw ingekomen leden en zij die ver­huisd zijn binnen de gemeente liggen enveloppen van de actie kerkbalans achter in de kerk of kunnen worden afgehaald bij de penningmeester Peter Vermeulen, Esdoornstraat 6 in Schoonhoven. Als u er één meeneemt, wilt u dan zelf zorg­ dragen voor het inleveren van de enveloppe. Namens de  gemeenteleden die de enveloppen bij u brengen en weer ophalen vragen wij u/jou vriendelijk de enveloppen vanaf maandag 22 januari klaar te leggen zodat zij hun wijk zo snel mogelijk kunnen lopen. Op de brief in de enveloppe zit een strook waarop u uw eigen toezegging kunt bewaren. Ook is het mogelijk uw bijdrage als periodieke gift te doen volgens de ANBI regeling. Uw gift is dan volledig aftrekbaar zonder drempelwaarde. Wenst u/jij verder inlichtingen over deze actie, dan kunt u con­tact opnemen met de heer Peter Vermeu­len, Esdoornstraat 6 te Schoonhoven, telefoon: 06-15482330, email: pa.vermeulen@hgwl.nl   Het college van kerkrentmeesters […]
22 januari 2024Algemeen / NieuwsEen mededeling m.b.t. de website; vanaf heden is de online HGWL docs omgeving komen te vervallen. Alle gedeelde documenten die daar staan, komen beschikbaar onder de Donkey Mobile app. Ook via de browser te bekijken per heden via deze url. […]
10 december 2023Algemeen / NieuwsOok dit jaar zullen op Kerstavond de veelbelovende woorden vanuit het Kerstevangelie, muziek en veel (samen)zang in onze kerk klinken. Het gelegenheidskoor en de muziekgroep zijn druk bezig met oefenen om een mooi programma voor u neer te zetten. Het thema dit jaar is ”Gods belofte wordt heerlijk vervuld”. We staan stil bij de profetieën en de (heerlijke) belofte die God ons met de komst van Zijn zoon Jezus aan de wereld heeft meegegeven. Een belofte die voor de mensen tweeduizend jaar geleden, maar ook voor ons anno 2023 mag klinken. We nodigen u van harte uit om Kerstavond met ons mee te vieren. De kerk gaat open om 20.30 uur, we starten om 21.00 uur (de reguliere avonddienst vervalt). Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van warme chocolademelk in De Bron. […]
2 oktober 2023Algemeen / NieuwsKlik hier voor het volmacht formulier voor de stemming van dinsdag 3 oktober a.s. […]
2 oktober 2023Algemeen / NieuwsOp zondagavond 8 oktober zal er weer een themadienst gehouden worden. Dominee Alblas zal ons hierin meenemen rondom het thema ‘Het perfecte plaatje’. Wat zegt de Bijbel over ons uiterlijke lichaam en onze gezondheid en wat kunnen wij daar tegenwoordig van leren? Hier zal de dienst verder op ingaan. Van harte welkom in deze dienst! Na afloop willen we elkaar graag ontmoeten in De Bron aan de hand van wat gespreksvragen. Uiteraard staat de koffie en thee dan klaar. We hopen dat we ook hierbij op jullie aanwezigheid mogen rekenen! Iedereen van jong tot oud van harte welkom om ook juist de ontmoeting te zoeken met elkaar. Heel graag tot dan! Namens de Themadienstcommissie   […]
23 januari 2023Algemeen / NieuwsWees welkom bij de themadienst op zondag 5 februari om 18:30u, geleidt door Nathan Noorland. Aansluitend preekbespreking in De Bron. […]
17 januari 2023Algemeen / NieuwsActie Kerkbalans 2023   De Kerk is er voor u, jou en staat met de deuren wagenwijd open. Voor een luisterend oor en stilte om te bezinnen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. “Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het motto van de actie Kerkbalans 2023, die plaatsvindt van 14 januari tot 28 januari 2023.   De actie Kerkbalans, uw/jouw vrijwillige bijdrage, vormt naast de wekelijkse collecte de belangrijkste bron van inkomsten van onze kerkelijke gemeente . In 2021 ontving onze kerk € 89.760,00, in 2022 € 96.780,00 en voor 2023 hebben wij € 90.000,00 begroot voor de actie Kerkbalans. Zie ook kerkklanken van vrijdag 6 januari j.l..   In de week van 15 januari worden de enveloppen bij u / jullie afgegeven en in de week van 22 januari weer opgehaald. De betaling kan dit jaar weer plaatsvinden via accept­gi­ro of via internetbankieren. Voor gasten, nieuw ingekomen leden en zij die ver­huisd zijn binnen de gemeente liggen enveloppen van de actie kerkbalans achter in de kerk of kunnen worden afgehaald bij de penningmeester Peter Vermeulen, Esdoornstraat 6 in Schoonhoven. Als u er één meeneemt, wilt u dan zelf zorg­ dragen voor het inleveren van de enveloppe.   Namens de  gemeenteleden die de enveloppen bij u brengen en weer ophalen vragen wij u/jou vriendelijk de enveloppen vanaf maandag 23 januari klaar te leggen zodat zij hun wijk zo snel mogelijk kunnen lopen.   Op de brief in de enveloppe zit een strook waarop u uw eigen toezegging kunt bewaren.   Ook is het mogelijk uw bijdrage als periodieke gift te doen volgens de ANBI regeling. Uw gift is dan volledig aftrekbaar zonder drempelwaarde.   Wenst u/jij verder inlichtingen over deze actie, dan kunt u con­tact opnemen met de heer Peter Vermeu­len, Esdoornstraat 6 te Schoonhoven, telefoon: 06-15482330, email: pa.vermeulen@hgwl.nl     Het college van kerkrentmeesters […]
19 december 2022Algemeen / NieuwsNa de coronapandemie zijn we eindelijk weer in staat een fysieke kerstzangavond te organiseren. De commissie en de muziekgroep zijn al een tijdje bezig om een mooi programma samen te stellen, te oefenen en alle andere zaken rondom deze bijeenkomst te regelen. Als thema voor dit jaar hebben we gekozen ‘Mag Ik dan bij jou’ waarin we uitdrukken dat juist in onzekere tijden Jezus voor ons is gekomen om bij Hem te schuilen. Hij is onze enige stabiele factor. Wij nodigen u van harte uit deze kerstavond samen met ons te vieren. De avond start om 21.00 uur. Weet u van harte welkom! Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van warme chocolademelk, buiten bij de vuurkorven of in de Bron. […]
14 december 2022Algemeen / Nieuws / UncategorizedKlik hier om de profielschets te bekijken. […]
16 september 2022Algemeen / NieuwsGelet op de weersvoorspellingen hebben we moeten besluiten dat de openluchtdienst van a.s. zondag 18 september niet doorgaat. Nu dus ‘gewoon’ een dienst in de kerk om 10.00 uur (dus NIET om 10.30 uur). Maar wel met de geplande liturgie en de muziekgroep. We hopen op een goede opkomst! Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten in De Bron met koffie + koek enz. Om te voorkomen dat dit bericht niet alle gemeenteleden bereikt, willen we u vragen deze info ook in uw omgeving te delen met elkaar. Hopelijk tot zondag in de kerk. […]
15 augustus 2022Algemeen / NieuwsOp zaterdag 27 augustus 2022 is het weer tijd voor de jaarlijkse rommelmarkt van Willige Langerak! Voor het eerst in drie jaar hopen we weer een ‘normale’ rommelmarkt te organiseren rondom de kerk. Met heel veel spullen, terras en Rad van Avontuur. U bent tussen 10.00-15.30 uur van harte welkom! Heeft u nog spullen? Op zaterdag 20 augustus vindt de laatste ophaaldag plaats. Heeft u nog goede, bruikbare spullen en/of kleine meubels? Neem dan contact op met de familie Bultman (0182-383617) of Lize de Haaij (0348-553293) om het op te laten halen. Komt u het liever zelf brengen? Op zaterdag 20 augustus kunt u tussen 10.00-12.00 uur spullen afgeven in ons verenigingsgebouw ‘De Bron’ aan De Montignylaan.   […]
16 juli 2022Algemeen / NieuwsIn de laatste kerkenraadsvergadering van 28 juni 2022 is besloten om vanaf 2024 het ambt van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwelijke, belijdende leden van onze gemeente. In de PDF bijlage vindt u een toelichting op dit besluit. Klik hier om het bestand te openen: […]
27 juni 2022Algemeen / NieuwsEr is een nieuwe datum voor de Alpha cursus. De Alpha vindt plaats in ‘De Bron’ op de maandag avond van 5 september tot en met 7 november van 19.00-21.00u. Elke avond begint met een maaltijd. 5 september is de introductie avond om vrijblijvend een indruk op te doen.   Lees hier meer. […]
20 mei 2022Algemeen / NieuwsLees hier het bericht van de kerkenraad over het voorgenomen besluit omtrent ‘Vrouw en ambt’. Klik hier om het bestand te openen. […]
28 april 2022Algemeen / Nieuws / UncategorizedHier vindt u de tekst van de inleiding en de presentatie van de 3e gemeenteavond over het thema ‘Vrouw en ambt’ Tekst van de inleiding Presentatie […]
11 april 2022Algemeen / Nieuws / UncategorizedHierbij ontvangt u een weergave van de terugkoppeling vanuit de gespreksrondes van de laatste gemeenteavond over ‘vrouw en ambt’. Deze weergave is iets later verspreid, dan gepland. We danken u daarom voor uw geduld. Klik hier om de terugkoppeling te openen De komende gemeenteavond over dit thema vindt plaats op dinsdagavond 19 april. Voor deze avond gebruiken we graag vragen vanuit de gemeente als input. We willen u daarom verzoeken uw vragen rondom dit thema in te dienen bij de scriba (scriba@hgwl.nl) of bij de dominee (dominee@hgwl.nl) tot uiterlijk dinsdag 12 april. De avond van 19 april begint met inloop om 19.45 uur en start om 20.00 uur. U hoeft zich daarvoor niet op te geven omdat we niet in groepjes uiteen gaan. We hopen u dan weer te ontmoeten. De kerkenraad […]
25 februari 2022Algemeen / NieuwsWe zijn dankbaar om het volgende bericht met u te mogen delen. Vanaf komende zondag 27 februari is de kerk zonder beperkingen geopend. U hoeft voor uw kerkbezoek niet langer te reserveren. Wel vragen wij u zich goed te verspreiden over het kerkgebouw. De anderhalve meterregel vervalt. Ook hoeft u geen mondkapje meer te dragen. In de Bron zal de anderhalve meteropstelling wel blijven staan, zodat gemeenteleden die minder risico willen nemen daar de dienst kunnen meebeleven. Naast de crèche zal de zondagsschool weer beginnen deze zondag. Kinderen van groep 3-4-5 zijn komende zondag welkom bij de zondagsschool. We moeten nog even bekijken op welke termijn het mogelijk is om na de morgendienst weer met elkaar koffie te drinken. U zult daar uiteraard van op de hoogte worden gebracht. Komende zondag gaat in de morgendienst prop. Rens de Ronde voor. ’s Avonds gaat oud-predikant Hendrik Mosterd voor. Wij zullen op deze zondag uiteraard voorbede doen vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgende week zondag houdt de diaconie een collecte voor noodhulp aan Oekraïne en haar bevolking. Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. Namens de kerkenraad […]
19 januari 2022Algemeen / NieuwsMet ingang van komende zondag 23 januari is het weer mogelijk om de kerk fysiek te bezoeken. Het advies van de landelijke kerk, dat op dinsdag 18 januari uitkwam, luidt dat er tot 50 kerkbezoekers mogen worden ontvangen. Het bekende reserveringssysteem zal daarom vanaf donderdag weer in werking treden. Ook de avonddiensten van 18.30 zullen weer worden opgestart. U kunt uw plek reserveren via de website hgwl.nl. Alle andere maatregelen blijven gelden: handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen bij verplaatsing binnen, anderhalve meter afstand bewaren en thuis blijven bij klachten. Komende zondag is er weer crèche. Volgende week zondag 30 januari zal ook de zondagsschool worden opgestart. Wie niet beschikt over internet kan telefonisch een plek reserveren bij Gerco Hennink (06 16664010). Ook het andere gemeentewerk kan weer worden opgepakt. Kringwerk, catechese, commissies en jeugdwerk. Daarmee volgen we de lijn die door de landelijke kerk is uitgezet. Houd wel rekening met de basisregels. We zijn God dankbaar dat we de fysieke diensten en het gemeentewerk weer kunnen oppakken. De kerkenraad […]
18 december 2021Algemeen / NieuwsN.a.v. de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 zijn er ook voor onze gemeente nieuwe maatregelen genomen. Graag brengen wij u hiervan op de hoogte. Vanaf nu zijn de diensten vanwege de lockdown alleen online te volgen. De tweede dienst op zondag komt te vervallen. Op eerste kerstdag zal er dan ook één viering zijn om 10.00 uur, die tevens alleen online te volgen is. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een drastische keuze is, maar we zien ons nu genoodzaakt om dit besluit te nemen. Psalm 85, morgen op ons adventsrooster, bidt met de volgende woorden: Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil.   Het Moderamen […]
9 juni 2021Algemeen / NieuwsVorig jaar begonnen we de start van het nieuwe seizoen met een openluchtdienst in het weiland. We kijken daar dankbaar aan terug. Het samenzijn in de buitenlucht geeft ons iets meer mogelijkheden om bij elkaar te komen. Op 4 juli hopen we opnieuw een openluchtdienst te organiseren. De vergunning van de gemeente hebben we reeds ontvangen. Iets moois dus om naar uit te kijken. […]
9 juni 2021Algemeen / NieuwsVoor gemeenteleden hebben we sinds een paar maanden een applicatie voor de kerk op mobiele telefoon. Via de app worden berichten en foto’s gedeeld. Het helpt ons om laagdrempelig en actueel met elkaar contact te onderhouden. De app is alleen te gebruiken voor gemeenteleden. U kunt de applicatie vinden in uw gebruikelijke app-store. Zoek op: Hervormde gem. Willige Langerak. […]
Er is meer tussen hemel en aarde. God en mensen ontmoeten. Daar word je een ander mens van.