‘Kerkklanken’ is de naam van het kerkblad, dat gezamenlijk met de Hervormde Gemeente Schoonhoven wordt uitgegeven. Het kerkblad verschijnt in de regel, behalve in vakantietijd, één keer in de veertien dagen.

De abonnementsprijs is € 16,00 per jaar. Een postabonnement kost € 32,00 per jaar.

De kopij dient uiterlijk zatermiddag 15.00 uur voorafgaand aan de vrijdag van verschijning aangeleverd te worden (zie ook onderstaand schema met inlever- en verschijningsdata).
Voor informatie (o.a. over abonnementen en het wijzigen ervan) verwijzen we u naar het contactformulier.

Een vereenvoudigde versie van Kerkklanken vindt u in de beveiligde omgeving.

Downloads

Jaarrooster Kerkklanken 2021