Tentdagen

De TENTdagen zijn een gezamenlijk evangelisatieproject van de Hervormde Gemeenten Schoonhoven en Willige Langerak, in samenwerking met de andere kerken in Schoonhoven.

Deze dagen vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie.

Voor meer informatie zie de website: www.tentdagen.nl.

Laatste update: September 2021