Er wordt naar gestreefd om enkele gemeenteavonden per seizoen te houden. De data van de gemeenteavonden en de invulling daarvan worden via Kerkklanken bekend gemaakt.

Zo mogelijk beginnen we voor specifieke doelgroepen binnen de gemeente ook ‘professiegroepen’. Het idee hiervan is dat gemeenteleden die in dezelfde sector werken met elkaar bezinnen op hoe zijn christen-zijn in hun werkomgeving.

Waar lopen ze tegenaan en wat zijn juist mooie kansen?