Evangelisatiecommissie

Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. – Hand. 1:8

Bovenstaande opdracht en belofte is door Jezus, het Hoofd van de gemeente (1) en de Naam boven alle namen (2), gegeven in eerste instantie aan Zijn discipelen en nu ook aan ons als gemeente van Willige-Langerak.

(1) En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente

Kol. 1:18

(2) Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam

Filip. 2:9

De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van haar opdracht om te zien naar elkaar en naar mensen die buiten de gemeente staan. Contactpersoon is Ingrid Voormolen.

Laatste update: September 2021