[bezel_home_slider autoplay=”5000″][bezel_home_slide image=”2433″ vertical_align=”v-top” buttons=”%5B%7B%22color%22%3A%22color%22%2C%22icon%22%3A%22hc-add%22%7D%5D”][/bezel_home_slide][/bezel_home_slider]
[bezel_page_title title=”Lees hier meer over de verbouwing van De Bron” tag=”h3″ text_align=”text-center” title_color=”#5e7708″]
[bezel_accordion open_first=”no” color=””]

Het gebouw ‘de Bron’ zoals u dat wellicht al jaren kent, dateert uit 1991. Destijds is het gebouw met man en macht, met veel offers én met heel veel verwachting voor de toekomst neergezet. Jarenlang is er met veel plezier gebruik gemaakt van dit gebouw. Inmiddels is een renovatie hard nodig. Het gebouw is te klein geworden voor alle activiteiten en het gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die de brandweer stelt.

 

De ruimtes voor de kindercrèche en zondagsschool zijn bijna elke zondagmorgen te krap, omdat er gemiddeld 45 kinderen zijn en er met deze aantallen niet voldende m2 aan zondagsschool- en oppasruimte beschikbaar is.

 

Bij speciale diensten wordt ‘De Bron’ al enkele jaren als verlengde van de kerk gebruikt; iedereen die niet in de kerk past, kan dan in ‘De Bron’ door middel van een videoverbinding de dienst volgen. Sinds dit jaar zit ook bij ‘gewone’ zondagse erediensten de kerk overvol. Met name de toeloop van nieuwe gezinnen uit de nieuwe wijk ‘Thiendenland’ zorgt voor een groei in kerkgangers.

 

Bij grote kerkelijke gemeenteactiviteiten, zoals Opening Winterwerk, de stamppottenmaaltijd en de rommelmarkt is het aantal personen dat aanwezig is in ‘De Bron’ brandweertechnisch niet meer verantwoord, de veiligheid komt in het geding.

 

We zijn als gemeente ontzettend dankbaar voor de groei die we zien in een tijd van secularisatie, maar we vinden het wel jammer dat er soms letterlijk bijna ‘geen plaats meer in de herberg’ is. We willen als gemeente graag open en gastvrij zijn en daarvoor is in dit geval heel praktisch ruimte nodig. Zullen we er samen onze schouders onder zetten om dit mogelijk te maken?

De Bron wordt gebruikt voor een overvloed aan activiteiten. Met name in het winterseizoen is er bijna elke dag wel iets te doen. Op zondagen wordt ‘De Bron’ gebruikt als oppasruimte, zondagsschoolruimte en soms als kerkzaal.

 

Doordeweeks is de Bron de plek waar catechisatie, kerkelijke vergaderingen, gemeenteavonden, Bijbelkringen, kinderclubs en dergelijke plaatsvinden.

 

Verder wordt de Bron regelmatig gebruikt als stembureau en als locatie voor bijvoorbeeld feestjes, vrouwenochtenden, cursussen voor mensen die meer van de kerk willen weten, projectweekenden, kledingbeurzen, maaltijden voor het goede doel, seniorengymnastiek, feestjes, condoleances en rouwdiensten.

[/bezel_accordion]
[bezel_accordion open_first=”no” color=””]

Als Hervormde Gemeente Willige Langerak hebben we een fors eigen vermogen. Echter, een groot gedeelte daarvan is afkomstig uit een legaat. Van dit legaat mag de rente alleen gebruikt worden voor het in stand houden van ons kerkgebouw. Voor andere geldzaken mogen we hier geen gebruik van maken.

 

Sinds 2014/2015 laat de jaarlijkse begroting van onze gemeente een structureel tekort zien. De grootste oorzaak hiervan is gelegen in de gewijzigde regeling voor het betalen van onze predikant. Waar we in het verleden betaalden voor een beginnend predikant, worden we nu belast met een volledig ‘traktement’ vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, wat voor onze gemeente een enorme kostenstijging oplevert.

 

In de afgelopen jaren is er door onze gemeente al fors bezuinigd op diverse kosten én gespaard voor een mogelijke verbouwing en uitbreiding van ‘De Bron’, onder andere door de opbrengsten van de jaarlijkse rommelmarkt, oliebollenactie en kledingbeurzen in een speciaal bouwfonds te stoppen. Zo is er een behoorlijk vermogen ontstaan waaruit we de verbouwing deels kunnen betalen. Maar doorsparen tot we genoeg geld hebben gaat nooit lukken, omdat de huidige bouwprijzen jaarlijks fors stijgen en daarom gebruiken we ook een groot deel van algemene reserves voor de verbouwing. Hierdoor komen we met een zware financiële last te zitten. Deze last nemen we op de koop toe, omdat we de overtuiging hebben dat de verbouwing en uitbreiding noodzakelijk is voor onze gemeente, nu en in de toekomst.

Wanneer de verbouwing/uitbreiding is afgerond, is het vrij beschikbare vermogen van onze gemeente gereduceerd van € 586.000 tot € 111.000 met een jaarlijks tekort van circa € 12.500 op de begroting.

Om het benodigde bedrag voor de verbouwing en uitbreiding bijeen te brengen hebben we uw hulp nodig! Naast deze verbouwingskrant zullen er gedurende het jaar verschillende acties worden gehouden. Ook zijn we de samenwerking aangegaan met 2Select Fondsenwerving voor het werven van fondsen bij externe instanties en organisaties.

 

Alleen met de inzet van alle gemeenteleden, omwonenden, organisaties en fondsen is het mogelijk om ‘De Bron’ ook voor de toekomst te behouden.

Bent u bereid om, daar waar u goed in bent, een helpende hand te bieden bij de werkzaamheden of andere activiteiten? Neem dan contact op met het bouwteam via Jan Noorlandt, jan.noortlandt@hotmail.com of 06-30234586.

Wilt u meehelpen om de verbouwing en uitbreiding financieel mogelijk te maken? Hiervoor zijn de volgende opties:

 

  • Maak een gift over naar het speciale bankrekeningnummer van de verbouwing: NL94 RABO 0334 2611 39, t.n.v. Hervormde Gemeente Willige Langerak, inz. verbouwing De Bron. Doneer bijvoorbeeld een vierkante meter wandtegelwerk, een binnendeur of een heipaal! (zie hieronder)

 

Doneer: > afbeelding komt z.s.m.

 

  • Leg een periodieke gift vast voor de komende vijf jaar. Dit doet u eenvoudig zelf met een formulier, hier te downloaden. Een periodieke gift is een fiscaal aantrekkelijke vorm, volledig aftrekbaar van de belasting. U kunt daardoor meer geven, zonder dat het u meer kost!

 

Denkt u erover om een (grote) gift te doen of wilt u meer weten over periodiek schenken? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via gc.hennink@hgwl.nl.

[/bezel_accordion]
[bezel_button type=”” link=”url:https%3A%2F%2Fhgwl.nl%2Fverbouwing-de-bron%2F|||” text=”Terug naar overzichtspagina over De Bron” alignment=”text-center” shape=”no-radius” text_transform=”upper”]