Echo is een uitgave van de IZB

Echo is een blad dat uitgegeven wordt door de IZB. Echo wil het evangelie bespreken op een manier die toegankelijk is voor rand­ en buitenkerkelijken. Naast de adressen van mensen die daar prijs op stellen, wordt Echo in Willige Langerak met Kerst en/of Pasen meegegeven aan de gemeenteleden met het verzoek deze door te geven aan anderen.