In de laatste kerkenraadsvergadering van 28 juni 2022 is besloten om vanaf 2024 het ambt van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwelijke, belijdende leden van onze gemeente. In de PDF bijlage vindt u een toelichting op dit besluit.

Klik hier om het bestand te openen: