Het komende seizoen staat het leven van de profeet Samuel centraal. Wat kunnen we uit zijn leven leren voor ons persoonlijk geloof en leven? We gebruiken als leidraad een bijbelstudieboekje geschreven door ds. W.J. Westland met als titel: Uw dienaar luistert.

Joop van Roest en Jopie van Vreeswijk