Wat zou je zeggen als je in vijf minuten moest vertellen waarover jouw geloof gaat? Dat is een lastige vraag. Maarten Wisse stelt ons deze vraag in zijn boek ‘Zo zou je kunnen geloven’ (2013). Wisse legt uit dat je op verschillende manieren betekenis kunt geven aan je geloof. Hij bespreekt op integere toon verschillende geloofstradities en daagt ons uit om daar eens goed over na te denken. Ook in onze gemeente herken ik verschillende manieren van geloven. Sommige broeders en zusters geloven op een traditionele wijze, anderen meer op een moderne of evangelische manier. Voor  wederzijds begrip en voor het verdiepen van je eigen geloof is het goed (en spannend!) om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We zullen steeds één hoofdstuk lezen ter voorbereiding, en de avonden zijn ongeveer eens per maand. Tijdens de avonden bespreek ik het hoofdstuk, gaan we in gesprek met elkaar en lezen we een Bijbelgedeelte dat bij het betreffende hoofdstuk past.