Actie Kerkbalans 2024

 

De Kerk is er voor u, jou en staat met de deuren wagenwijd open. Voor een luisterend oor en stilte om te bezinnen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het motto van de actie Kerkbalans 2024, die plaatsvindt van 13 januari tot 27 januari 2024.

De actie Kerkbalans, uw/jouw vrijwillige bijdrage, vormt naast de wekelijkse collecte de belangrijkste bron van inkomsten van onze kerkelijke gemeente . In 2022 ontving onze kerk € 96.780,00, in 2023 € 90.815,00 en voor 2024 hebben wij € 92.500,00 begroot voor de actie Kerkbalans. Zie ook kerkklanken van vrijdag 12 januari j.l..

In de week van 14 januari worden de enveloppen bij u / jullie afgegeven en in de week van 21 januari weer opgehaald. De betaling kan dit jaar weer plaatsvinden via accept­gi­ro of via internetbankieren. Voor gasten, nieuw ingekomen leden en zij die ver­huisd zijn binnen de gemeente liggen enveloppen van de actie kerkbalans achter in de kerk of kunnen worden afgehaald bij de penningmeester Peter Vermeulen, Esdoornstraat 6 in Schoonhoven.

Als u er één meeneemt, wilt u dan zelf zorg­ dragen voor het inleveren van de enveloppe.

Namens de  gemeenteleden die de enveloppen bij u brengen en weer ophalen vragen wij u/jou vriendelijk de enveloppen vanaf maandag 22 januari klaar te leggen zodat zij hun wijk zo snel mogelijk kunnen lopen.

Op de brief in de enveloppe zit een strook waarop u uw eigen toezegging kunt bewaren.

Ook is het mogelijk uw bijdrage als periodieke gift te doen volgens de ANBI regeling. Uw gift is dan volledig aftrekbaar zonder drempelwaarde.

Wenst u/jij verder inlichtingen over deze actie, dan kunt u con­tact opnemen met de heer Peter Vermeu­len, Esdoornstraat 6 te Schoonhoven, telefoon: 06-15482330, email: pa.vermeulen@hgwl.nl

 

Het college van kerkrentmeesters