Ook dit jaar zullen op Kerstavond de veelbelovende woorden vanuit het Kerstevangelie, muziek en veel (samen)zang in onze kerk klinken. Het gelegenheidskoor en de muziekgroep zijn druk bezig met oefenen om een mooi programma voor u neer te zetten. Het thema dit jaar is ”Gods belofte wordt heerlijk vervuld”. We staan stil bij de profetieën en de (heerlijke) belofte die God ons met de komst van Zijn zoon Jezus aan de wereld heeft meegegeven. Een belofte die voor de mensen tweeduizend jaar geleden, maar ook voor ons anno 2023 mag klinken. We nodigen u van harte uit om Kerstavond met ons mee te vieren. De kerk gaat open om 20.30 uur, we starten om 21.00 uur (de reguliere avonddienst vervalt). Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van warme chocolademelk in De Bron.