N.a.v. de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 zijn er ook voor onze gemeente nieuwe maatregelen genomen. Graag brengen wij u hiervan op de hoogte. Vanaf nu zijn de diensten vanwege de lockdown alleen online te volgen. De tweede dienst op zondag komt te vervallen. Op eerste kerstdag zal er dan ook één viering zijn om 10.00 uur, die tevens alleen online te volgen is.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit een drastische keuze is, maar we zien ons nu genoodzaakt om dit besluit te nemen. Psalm 85, morgen op ons adventsrooster, bidt met de volgende woorden:

Zou Ú ons niet weer levend maken,
zodat Uw volk zich in U verblijdt?
Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil.

 

Het Moderamen