De nieuwe coronamaatregelen dwingen ons om de wijze van ons gemeentewerk te heroverwegen. Het moderamen heeft daarom afgelopen dinsdagavond een extra vergadering belegd. We zien ons genoodzaakt ons te conformeren aan de regelgeving van de overheid en bij te dragen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Daarom hebben we gemeend de volgende afspraken te moeten maken:
– clubs, kringwerk en catechese worden stopgezet;
– er zullen t/m zondag 17 januari geen zondagsschool en kinderoppas zijn;
– op zondag zal tijdens de diensten alleen de kerk open zijn voor maximaal 30 gemeenteleden.

De Bron blijft nu gesloten.

Wij vragen u om vooral thuis de diensten te bekijken. Mocht u toch graag — om wat voor reden dan ook — de dienst fysiek willen bijwonen, dan kunt u via de gebruikelijke weg zichzelf inschrijven via de website.

Deze reservering blijft noodzakelijk;
– het inhoudelijke verloop van de diensten zal op de huidige wijze gecontinueerd worden;
– op eerste kerstdag zullen er geen twee diensten plaatsvinden zoals in eerste instantie al via de beamer is gecommuniceerd.
Er zal een dienst zijn die om 10.00 uur begint;
– op de woensdagochtenden zal de kerk van 11.00 – 12.00 uur open zijn en probeert de predikant aanwezig te zijn. Dit in ieder geval tot en met woensdag 20 januari.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 19 januari a.s. We hopen uiteraard dat we daarna weer snel de aangescherpte maatregelen kunnen versoepelen.

Laten we als een biddende gemeente om elkaar heen blijven staan en oog houden voor elkaar.
Mag in deze donkere tijden de komst van Gods Zoon ons tot een stralend en vertroostend licht zijn.

Namens de kerkenraad,
Jack van Oostrom, scriba