We zijn dankbaar om het volgende bericht met u te mogen delen. Vanaf komende zondag 27 februari is de kerk zonder beperkingen geopend. U hoeft voor uw kerkbezoek niet langer te reserveren. Wel vragen wij u zich goed te verspreiden over het kerkgebouw. De anderhalve meterregel vervalt. Ook hoeft u geen mondkapje meer te dragen. In de Bron zal de anderhalve meteropstelling wel blijven staan, zodat gemeenteleden die minder risico willen nemen daar de dienst kunnen meebeleven. Naast de crèche zal de zondagsschool weer beginnen deze zondag. Kinderen van groep 3-4-5 zijn komende zondag welkom bij de zondagsschool.

We moeten nog even bekijken op welke termijn het mogelijk is om na de morgendienst weer met elkaar koffie te drinken. U zult daar uiteraard van op de hoogte worden gebracht.

Komende zondag gaat in de morgendienst prop. Rens de Ronde voor. ’s Avonds gaat oud-predikant Hendrik Mosterd voor. Wij zullen op deze zondag uiteraard voorbede doen vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgende week zondag houdt de diaconie een collecte voor noodhulp aan Oekraïne en haar bevolking.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Namens de kerkenraad