Agenda

Bijbelgesprekskring

Het komende seizoen staat het leven van de profeet Samuel centraal. Wat kunnen we uit zijn leven leren voor ons persoonlijk geloof en leven? We gebruiken als leidraad een bijbelstudieboekje geschreven door ds. W.J. Westland met als titel: Uw dienaar luistert. Joop van Roest en Jopie van Vreeswijk

Bijbelthemakring

Wat zou je zeggen als je in vijf minuten moest vertellen waarover jouw geloof gaat? Dat is een lastige vraag. Maarten Wisse stelt ons deze vraag in zijn boek ‘Zo zou je kunnen geloven’ (2013). Wisse legt uit dat je op verschillende manieren betekenis kunt geven aan je geloof. Hij bespreekt op integere toon verschillende […]