Hierbij ontvangt u een weergave van de terugkoppeling vanuit de gespreksrondes van de laatste gemeenteavond over ‘vrouw en ambt’. Deze weergave is iets later verspreid, dan gepland. We danken u daarom voor uw geduld.

Klik hier om de terugkoppeling te openen

De komende gemeenteavond over dit thema vindt plaats op dinsdagavond 19 april. Voor deze avond gebruiken we graag vragen vanuit de gemeente als input. We willen u daarom verzoeken uw vragen rondom dit thema in te dienen bij de scriba (scriba@hgwl.nl) of bij de dominee (dominee@hgwl.nl) tot uiterlijk dinsdag 12 april. De avond van 19 april begint met inloop om 19.45 uur en start om 20.00 uur. U hoeft zich daarvoor niet op te geven omdat we niet in groepjes uiteen gaan. We hopen u dan weer te ontmoeten.

De kerkenraad